Språkstegen

Om språkstegen för barn 0-3 år

Språkstegen är ett unikt samarbete för små barns språkutveckling i Blekinge och Kronobergs län. Det är flera professioner som samarbetar, både på lokal och regional nivå för att tillsammans stärka språket och främja läsning för barn 0-3 år. Forskning från olika delar av världen visar att tidiga insatser kring språk och läsning, riktade till vuxna och barn, ger goda resultat hos barnen.

Vid 8 månaders ålder får barnet boken Knacka på när barnhälsovården gör hembesök med dialogläsning, samtalar kring läsning och visar information kring biblioteket.

När barnhälsovården har besök vid 18 månader sker dialogläsning ur en bok, sedan får barnet ett presentkort på en gåvobok som finns att hämtas på biblioteket. I Alvesta kommun får barnet välja mellan Pinos dagbok eller Pinos bondgård. Boken finns att hämtas i Alvesta, Moheda eller Vislanda.

Biblioteket erbjuder olika öppna aktiviteter för barn 0-3 år på samtliga bibliotek i kommunen. Titta i programmet för att se vad som händer på just ditt bibliotek under terminen. Håll utkik efter språkstegensymbolen för att se aktiviteter som riktar sig till barn 0-3 år.

Biblioteket och barnhälsovården anordnar tillsammans föräldragrupper och pratar om vikten av högläsning för det lilla barnet.

 

Kolla gärna in broschyren Läs tillsammans! för mer information om högläsning för barn

Läs tillsammans (pdf)

 

 

Språk