Ny biblioteksbuss

Biblioteken i Alvesta kommun sökte pengar från Stärkta bibliotek för att kunna göra en förstudie om biblioteksbussverksamheten. Den nuvarande biblioteksbussen behöver bytas ut och förstudien skulle ge underlag och förslag till hur verksamheten kan utvecklas. Förstudien har bland annat tittat på möjligheterna att införskaffa en större biblioteksbuss, vilka nya verksamheter och tjänster som skulle kunna finnas på bussen. Studien har också undersökt om man skulle kunna nå nya målgrupper, samt vilka för- och nackdelar det finns med en större respektive en mindre biblioteksbuss. Förstudien har också sett över möjligheten till förbättrad arbetsmiljö vid in- och urlastning samt gjort en konsekvensanalys om vad som skulle hända om biblioteksbussen läggs ner. Förstudien gjordes av den utomstående konsulten Nilsson & Månsson.

I förstudien ingår även en studie av studenter på Freds- och utvecklingsprogrammet vid Linneuniversitetet.

Förstudie biblioteksbuss Alvesta kommun

The Need and Potential for a Mobile Library