Grimslövs bibliotek

Grimslövs bibliotek ligger i Skatelövsskolan och är ett integrerat folk- och skolbibliotek.

Tillgänglighet i lokalen:
Biblioteket ligger på markplan
Dörröppnare vid entrén
Toalett: Handikappanpassad toalett, ej dörröppnare

Språk

Öppettider