Skaffa lånekort

Registrering - detaljer
Ange 1-5 förnamn separerade med mellanslag
(ÅÅMMDD-XXXX) (ÅÅÅÅMMDD-XXXX) (ÅÅMMDDXXXX) (ÅÅÅÅMMDDXXXX)
(Inneboende)
(Nummer utan landskod, tex. xxxx-xxxxxx, xxxx xxxxxx)
(4 siffror)

Hämta lånekortet på biblioteket

För att kunna använda dina uppgifter måste du kvittera ut ditt lånekort på ditt bibliotek mot uppvisande av legitimation.

Är du under 18 år måste du ha målsmans underskrift på blanketten nedan:

Ansökan om lånekort på svenska (pdf)

Ansökan om lånekort på flera språk (pdf)

Språk