Ordningsregler för biblioteken i Alvesta kommun

Besökare ska uppträda på ett sådant sätt att omgivningen inte störs eller verksamheten hindras. Visa respekt för övriga besökande och bibliotekens personal. Följs inte våra regler får man en tillsägelse. Vid andra tillsägelsen får man gå för dagen. Vid upprepade tillsägelser samt grova överträdelser så riskerar man att bli avstängd från biblioteket.

 

För allas trivsel, följ våra ordningsregler:

  • Du får inte använda ovårdat språk eller kränka någon, varken personal eller besökare.
  • Högljutt och våldsamt beteende är inte tillåtet.
  • Du får inte störa andra besökare.
  • Du får inte vara berusad eller vara påverkad av droger i biblioteket.
  • Otillbörligt utnyttjande av bibliotekens datautrustning och annan teknisk utrustning är förbjuden.
  • Djur är inte tillåtna i biblioteket med undantag av assistanshundar.
  • Personliga tillhörigheter lämnas på egen risk. Biblioteken i Alvesta kommun ansvarar inte för kvarlämnade tillhörigheter.


Vad gör vi om besökare bryter mot reglerna?

Avvisning

Besökare som bryter mot reglerna får tillsägelse och om tillsägelsen inte respekteras ombeds besökare lämna biblioteket. Om besökare fortfarande inte respekterar våra regler tar vi hjälp av väktare eller polis.

Avstängning

Besökare som inte följer tillsägelser kan stängas av från användning av biblioteket. Avstängning för längre tid än en dag görs av bibliotekschef. Avstängning sker vid upprepade eller allvarligare förseelser.

Polisanmälan

Sabotage, grov skadegörelse, misstanke om olaga intrång, kränkning av anställds eller besökares integritet samt stöld polisanmäls.


Välkommen att kontakta biblioteket om du har frågor eller om du upplever att reglerna inte följs.

Språk