Låneregler

Med ditt lånekort kan du låna böcker och andra medier gratis.

Lånekort

Lånekortet är gratis. Kortet är en personlig värdehandling och du är ansvarig för allt som lånas på ditt bibliotekskort. Detta gäller även medier och andra föremål inne i biblioteket, t ex kontroller till tv-spel. Om något som du har lånat försvinner eller förstörs är du ersättningsskyldig. Du är skyldig att anmäla förlust av lånekort till biblioteket så att kortet kan spärras. Ha alltid med dig lånekortet när du vill låna på biblioteket. Som vuxen låntagare räknas du från och med att du fyller 18 år. Föräldrar måste underteckna låneavtal om du är under 18 år och skaffar lånekort. Vårdnadshavare ansvarar för sina barns lån.

Lånetid

Lånetiden är i allmänhet 28 dagar. Om det är kö är lånetiden 14 dagar. Du kan låna om fyra gånger. Du ansvarar för att de medier som lånats återlämnas senast på återlämningsdatumet. Förseningsavgift tas ut från första förseningsdagen, för vuxna. Avgiften är 10 kr/lån och påbörjad vecka.Det blir inga förseningsavgifter på barnlån. Medier som inte återlämnats skickar biblioteket faktura på.

Lånade medier

Du är skyldig att ersätta medier som skadats eller förkommit under lånetiden. Biblioteket tar inte ansvar för skador på teknisk utrustning som uppstått när du använt våra cd-skivor, dvd-filmer med mera.

Logga in

När du loggar in kan du se dina lån och reservationer. Här kan du också ändra adressuppgifter, telefonnummer och e-postadress. För att logga in behöver du ett lånekort med pin-kod.

Som låntagare är du skyldig att kontinuerligt informera dig om lånereglerna och följa dessa. Om du inte följer lånereglerna har biblioteket rätt att återkalla lånerätten.

Nytt lånekort

Om du har förlorat ditt lånekort kan du få ett nytt hos oss. Det kostar 10 kr för barn och 20 kr för vuxna.

Räkning

Vid räkning tillkommer en administrativ avgift på 50 kr för vuxna, ingen avgift för barn.

Lånestopp och förstörda medier

Du får inte låna om du har en räkning eller en skuld på 100 kronor eller mer. Förlorade eller förstörda böcker och andra medier ersätts med inköpspriset då detta kan tillämpas. I övriga fall görs en uppskattning av mediets värde. Då ett medium har ersatts genom betalning har du inte rätt att erhålla återbetalning om mediet senare återlämnas.

Sök

Språk