Beställning

Har inte biblioteket boken du vill låna? Kanske kan vi köpa in boken eller låna den från ett annat bibliotek. Det går ofta även att beställa artiklar, tidningar, ljudböcker och andra medier.
När du loggat in syns ett formulär där du kan skriva in titel på det du vill beställa. Fyll i så mycket du kan. Ju mer information vi får, desto lättare blir det för oss att ta ställning till beställningen. Vi undersöker sedan om det aktuella mediet går att få tag på, om det kan köpas in eller lånas från ett annat bibliotek. När mediet har kommit till oss skickar vi ett meddelande till dig om att det du beställt finns att hämta.

Purchase suggestion

Search the catalogue

Language