Webbplatsens tillgänglighet

Vi vill att den som besöker den här webbplatsen ska känna sig välkommen. Vi jobbar för att vår webbplats ska vara tillgänglig och användarvänlig, genom att så långt det är möjligt följa de olika standarder och riktlinjer som finns.

För att hjälpa oss att göra den här webbplatsen till en positiv plats för alla, har vi använt oss av Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Dessa riktlinjer förklarar hur man kan göra webbplatsinnehåll mer tillgängligt för människor med funktionsnedsättning, samt mer användarvänligt för alla.

Riktlinjerna har tre nivåer av tillgänglighet (A, AA and AAA). Vi har valt Nivå AA som mål för den här webbplatsen.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan är vi tacksamma om du kontaktar oss på tfn: 0472-152 69 eller e-post: alvesta.bibliotek@alvesta.se

Search the catalogue

Language